Tjernomyrdin alla. Och alltid och överallt

• Tjernomyrdin alla. Och alltid, överallt, och

December 25, 2015 slår 22 år från den tidpunkt då Tjernomyrdin leds den ryska regeringen. Det var en svår tid för vårt land, och Viktor Stepanovitj gjorde allt för att 90 år Ryssland överlevde oskadda.

Förutom de obestridliga politiska talanger, Viktor Stepanovitj var en annan välkänd gåva som förde honom popularitet bland fans av stilen i ryska språket. Tjernomyrdin uttryck som medierna givet kallade dem "chernomyrdinkami" blev aforismer även när liv politik. Alla tal Viktor Stepanovitj kan sitta för en offert.

Egentligen vad vi gjorde när vi kom över en utskrift av rapporten över Viktor Tjernomyrdin i media om hans utnämning till tjänsten som extra och befullmäktigad ambassadör i Ryssland i Ukraina.

Njut.

Tjernomyrdin alla. Och alltid och överallt Tjernomyrdin alla. Och alltid och överallt Tjernomyrdin alla. Och alltid och överallt Tjernomyrdin alla. Och alltid och överallt Tjernomyrdin alla. Och alltid och överallt Tjernomyrdin alla. Och alltid och överallt Tjernomyrdin alla. Och alltid och överallt Tjernomyrdin alla. Och alltid och överallt Tjernomyrdin alla. Och alltid och överallt Tjernomyrdin alla. Och alltid och överallt Tjernomyrdin alla. Och alltid och överallt Tjernomyrdin alla. Och alltid och överallt Tjernomyrdin alla. Och alltid och överallt