Flugor, dykare från USA

• Fly-dykare från USA

Flugor, dykare från USA

I USA och vissa andra länder finns en ovanlig familj av flugor Ephydra hians, som är kända för att kunna leva i extrema förhållanden. Ofta är dessa flugor bor nära vattendrag och dessa reservoarer kan vara mycket salt. En av dessa reservoarer är Mono Lake i Kalifornien, där vattnet tre gånger saltare än havet. I sjön lever bara ett fåtal arter av kräftdjur, planktonalger och bakterier, som är en ideal kraftkälla för flugor.

Flugor, dykare från USA

Om de vanliga flugor i oljigt vatten mättade med alkali, snabbt sjunka, Ephydra hians anpassas till detta. Deras kropp är täckt med ett stort antal hårstrån med en speciell kemisk sammansättning som stöter bort vatten. Som ett resultat av flugorna lyckas dyka under vattnet, vilket sparar dem den nödvändiga lufttillförseln.

Flugor, dykare från USA Flugor, dykare från USA